8732428643Pokémon GO一開始時大家可能還會用 AR 模式來捉小精靈 , 但估計捉了幾天之後大多數人已經放棄了用 AR 模式來捕捉 , 主要因為 AR 模式下比較難掌握扔球的力度 . 但又引伸出另一個問題 , 就是當精靈球擊中精靈之後 , 精靈沒有被收伏的話再跳出來之後就會拉遠了距離 , 距離遠了就增加了扔球的失誤率 . 所以 以下的方法是讓大家可以把走遠了的小精靈「拉」回來 .

Screenshot_2016-08-06-17-19-44當你見到小精靈好像離你遠了 , 這時你就把 AR 打開 , 然後再把 AR 關上 , 這樣就會把小精靈拉近一格 .

 

想得到最新最快資訊就要 Like【Pokémon Go】專頁啦

——- 其他【Pokémon GO 攻略】——————————

【Pokémon GO 攻略】在遊戲內直接查看精靈IV值 App(附下載)

【Pokémon GO 攻略】小精靈即時雷達, 附近有什麼精靈一看就知

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 伊貝的屬性由你決定

【Pokémon GO 攻略】新手必看, 操作、玩法、道具一覽

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 一開始就可以捉到比卡超

【Pokémon GO 攻略】捉小精靈有技巧, 亂捉費時升得慢

【Pokémon GO 攻略】傳授快速升級方法

【Pokémon GO 攻略】小精靈快速成長升級法, 令你成為精靈大師

【Pokémon GO 攻略】小秘技 : 改名都有花式

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls