IMG_4554Pokemon Go 熱潮已經殺到 , 我地雖然起步較遲但仍然可以成為精靈訓練員 . Sky 將會帶領大家如何快速成為一個精靈大師 . 下面開始是《Pokémon GO》攻略系列中最入門的一篇 , 可以令大家更好了解整個Pokémon GO 遊戲的玩法及操作 .

 

一開始 , 大家會見到由官方預設的 3款小精靈讓大家練習一下如果捉小精靈 , 一開始只有奇異種子、車厘龜、小火龍 , 基本上隨便捉一個就可以 , 因為完全不影響往後遊戲 . 如果你堅持想一開始捉一個 比卡超 你就看這一篇吧《秘技 : 一開始就可以捉到比卡超》.

 

Screenshot_2016-07-23-04-36-27當你完成了初捉之後 , 你下一步就會進入 Pokémon GO 世界 , 首先你要知道這遊戲是需要你在真實世界中走 , 通過 GPS 來決定你的位置 , 所以不要問「為什麼我角色不會移動?」.

 

Screenshot_2016-07-23-21-44-34你先會見到你的地圖上有一個個的藍色圖標 , 這些是你的補給點 , 當你人走過去之後 , 原本方型的補給點就會張開成圓型 . 點一下補給點然後你轉動一下他 , 他就會隨機放出一些補給品 .

 

Screenshot_2016-07-23-22-11-55捉小精靈方法大家都知道 , 就是把精靈球扔到小精靈身上 , 但小精靈站的位置有距離之分 , 有分近距、中距、遠距及飛行幾種 , 如果在正常鏡頭 AR 的捕捉方式可能對新手來說有點難度 , 因為在 AR 下距離感不明顯 , 所以新手可以試一下把 AR關掉 , 這樣距離感就會明顯得多 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-12-00每捉到一隻小精靈都會有 100星塵(Stardust) 及 3粒該精靈的 糖果(CANDY) . 而角色亦不是有 100 EXP . 大家亦可以在捉小精靈時會如果投精靈球的技巧好就會出現 Nice(+10XP), Great(+50XP), Excellent(+100XP) 等字眼 , 可以加經驗值的 , 所以影響很大 , 大家可以多多練習 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-06-13上面提到 星塵(Stardust) 及 糖果(CANDY) 嗎 ? 這個將是令小精靈升級的必須品 , 上圖可見如果需要 POWER UP(力量提升)一級就需要 200星塵 及 1粒 糖果 . 而隨著小精靈力量越高 , 需要的星塵(Stardust) 及 糖果的數量越多 . 而小精靈的 EVOLVE(進化) 就只需要 糖果就可以 . 最後就是小精靈的名稱是可以自定的 , 你想叫比卡超就改比卡超 , 想叫皮卡丘就皮卡丘 , 大家別爭 .

 

Screenshot_2016-07-22-00-17-27在 lv.5 之前基本上捉什麼都沒有難度 , 而且 lv.5 之前是不可以加入陣營 . 而加入什麼陣營都不會對遊戲有影響(暫時看來是這樣) . 如果你想跟朋友一起去打 Gym(道場) 你可以大家先商量好入什麼陣營 , 因為入了就好像改不了陣營的 .

 

Screenshot_2016-07-22-00-24-39如果你有陣營之後就可以去別人的 Gym(場館) 去踢館 , 你可以派出6隻精靈出戰 , 每打贏對手一隻就有 100EXP , 如果你戰勝之後不代表可以即時進駐場館 , 因為每個場館都有 Gym Prestige , 你每贏一次 Prestige 就會下降 , 然彼駐守的精靈會減少 , 直到把所有精靈打走 , 你就可以駐場 .

 

 

道具一覽 :

Screenshot_2016-07-23-23-32-22-crop小精靈 HP 回復 20點 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-32-22-crop2小精靈 HP 回復 50點 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-32-22-crop3小精靈 HP 回復 200點 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-32-37-crop小精靈 HP 回復 一半 . (但小精靈HP 必須為0 時才可以用)

 

Screenshot_2016-07-23-23-32-37-crop2幸運蛋 , 30分鐘內角色經驗值加倍 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-32-37-crop3香爐 , 在 30分鐘內吸引小精靈過來 , 精靈的稀有度會提高(中上) , 而且只有玩家自己可見 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-33-28-crop普通精靈球 , 可以捕捉中~下級的精靈 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-33-28-crop2強力精靈球 , 可以捕捉中~上級的精靈 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-33-28-crop3蔓越莓 , 在捉小精靈前餵食可以增加捕捉的機率 .

 

Screenshot_2016-07-24-00-23-47-crop4落櫻工具 , 可以使補給點落櫻 , 增加附近小精靈的出現(附近的人都可以看到) , 時間為30分鐘 .

 

 

Screenshot_2016-07-22-03-09-17孵蛋亦是賺取星塵及小精靈的方法 . 把蛋放置在孵蛋器中 , 然後像日常般四處走就可以 , 走夠足夠的公里數就可以孵出小精靈 , 留意的時你走動時的時速要在 10公里內 , 不然不會被計算行走公里數 .

 

45876348不同的公里數蛋會孵出不同的怪物 , 以10km 的為最強 .

 

想得到最新最快資訊就要 Like【Pokémon Go】專頁啦

——- 其他【Pokémon GO 攻略】——————————
【Pokémon GO 攻略】新手必看, 操作、玩法、道具一覽

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 一開始就可以捉到比卡超

【Pokémon GO 攻略】捉小精靈有技巧, 亂捉費時升得慢

【Pokémon GO 攻略】傳授快速升級方法

【Pokémon GO 攻略】小精靈快速成長升級法, 令你成為精靈大師

【Pokémon GO 攻略】小秘技 : 改名都有花式

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls