IMG_4558Pokémon GO 終於推出 , 好多人都希望一開始就可以捉到 Pokémon 的靈魂人物(?) 比卡超 . 但有玩過的人都知道一開始官方的教學中並沒有提供比卡超給大家 , 只有奇異種子、車厘龜、小火龍 . 但原本官方隱藏了一開始就可以捉到比卡超的方法 , 想知如何 ? 看下面 .

 

20160724024117當一開始有三隻 奇異種子、車厘龜、小火龍 圍住你時 , 你別去捉 , 你不理會他們 , 並且走遠 , 當你一走離捕捉範圍它們又會再次閃現在你身邊 , 你繼續不理會走開 , 重複四五次左右 , 你身邊就會出現一隻比卡超 , 這時你就可以捕捉它 .

 

想得到最新最快資訊就要 Like【Pokémon Go】專頁啦

——- 其他【Pokémon GO 攻略】——————————
【Pokémon GO 攻略】新手必看, 操作、玩法、道具一覽

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 一開始就可以捉到比卡超

【Pokémon GO 攻略】捉小精靈有技巧, 亂捉費時升得慢

【Pokémon GO 攻略】傳授快速升級方法

【Pokémon GO 攻略】小精靈快速成長升級法, 令你成為精靈大師

【Pokémon GO 攻略】小秘技 : 改名都有花式

 

 

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls