IMG_4568上一篇教了大家如何快速升級主角的等級 , 這一篇就要教大家如果有效地升級自己的小精靈 . 其實這遊戲的玩家大可以分成兩種 , 一種是慢慢玩 , 以捉滿 149隻(暫時)為目標 , 如果你是這類型的 , 其實不需要什麼攻略 , 慢慢收集就可以; 另一種就是要打 Gym(場館) , 這種需要強勁的小精靈來踢館 , 但升級是很有學問的一環 , 如果亂升級隨時白白浪費資源 , 如果你想有效升級 , 留意下文 .

 

Screenshot_2016-07-25-14-15-18首先大家都知道升級一隻小精靈是需要 星塵(STARDUST) 及 該精靈的糖果(CANDY) . 但星塵是極之短缺的材料 , 因為每捉一次小精靈只有 100星塵 及 3粒糖果(CANDY)  , 而且所有精靈升級都需要星塵都需要星塵 , 由於升級到了後面動輒要幾千星塵 , 所以如果你要升爆精靈 CP , 其實所有星塵只夠升爆一兩隻 , 建議大家未打算攻打踢館前 , 不要隨便使用星塵 .

 

Screenshot_2016-07-25-14-27-51如果你要踢館 , 你就需要一些 CP 值高的精靈 , 卡比獸、啟暴龍、鯉魚龍、伊貝、袋獸 等等 , 但這些都是極稀有精靈 , 基本上 100隻小精靈中才遇上一隻 , 而且根據 Sky 玩了這麼久的經驗 , 這些怪沒有特定地區出現 , 可以說是可遇不可求 . 所以如果你要等這些升小精靈 , 幾乎玩不下去 . Sky 建議大家找一些比較易捉到的強勁小精靈 , 建議如下 :

345987347以上幾個小精靈都是大家比較易在地圖上捉到 , 而且他們存在住進化及三段進化的可能 , 所以建議大家一開始先以這幾種為目標 . 由於進化只用 糖果 就可以 , 而且同系列的小精靈 糖果 是可以共用(比如3進化的水戰龜與2進化的卡美龜及車厘龜都是用同一種糖果) , 所以這些都有利於日後有大量糖果用 .

 

Screenshot_2016-07-25-14-39-09在 Menu 中的精靈圖鑑中可以看到每一隻小精靈的資料 , 你不一定用筆者上面建議的幾款小精靈來攻打場館 , 你還可以自己在圖鑑中選自己喜愛的 , 不過 Sky 建議大家還是選一些有三段進化的 .

 

進化及升CP 要點 :

Screenshot_2016-07-20-20-58-12但不要急於進化(EVOLVE)或升級(POWER UP) , 因為當你的角色等級越高 , 你可以捉到的精靈 CP 就越高 , 所以你需要存星塵的同時 , 亦需要等捉到本身高 CP 的小精靈時才升級 , 這樣可以省下不少星塵 . 如上圖 , 蚊香蝌蚪 進化至 蚊香蛙 , 已 POWER UP 的那行是不變的 , 所以建議大家可以捉本身已經 POWER UP 得不錯的小精靈來做進化 , 這樣一進化之後已經是強勁精靈 .
Screenshot_2016-07-22-03-09-17星塵在後面的升級中十分短缺 , 而星塵的入手方法亦不多 , 每次捉精靈有 100星塵 , 而孵蛋一次有一千多 , 所以閑時見到精靈不管什麼都捉 , 多存星塵 .

Screenshot_2016-07-25-15-31-04閑時不捉怪可以把多了又重複的小精靈送給教授 , 起碼可以換取一粒 糖果(CANDY) , 寥勝於無囉~

 

想得到最新最快資訊就要 Like【Pokémon Go】專頁啦

——- 其他【Pokémon GO 攻略】——————————
【Pokémon GO 攻略】新手必看, 操作、玩法、道具一覽

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 一開始就可以捉到比卡超

【Pokémon GO 攻略】捉小精靈有技巧, 亂捉費時升得慢

【Pokémon GO 攻略】傳授快速升級方法

【Pokémon GO 攻略】小精靈快速成長升級法, 令你成為精靈大師

【Pokémon GO 攻略】小秘技 : 改名都有花式

 

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls