Screenshot_2016-07-24-05-21-39大家應該都開始著手玩 Pokémon GO , 這遊戲的玩法中等級有著絕對的大影響 , 當中最明顯是可以捕捉更高 CP 的小精靈 以及 小精靈的上限 CP . 這個致關重要 . 另外就是很多重要的道具都在 10lv 之後才有 , 所以一開始升級快是最最最重要 . 所以今次 Sky 為大家教授的是快速升等級的方法 .

要升級快就一定要清楚 XP(經驗值的來源) , XP的收入大至有以下幾種 :

捉新的小精靈 : 500XP
捉已有的小精靈 : 100XP補給點 : 50~150XP
場館對戰 : 每擊敗一隻小精靈有 100XP
特殊投精靈球 : 10XP、50XP、100XP

由上面幾種 XP收集方法 Sky 同大家分析一下 , 首先是「場館對戰」, 這個對新手來說基本上是不可能的任務 , 特殊投精靈球的加乘是不錯 , 但技術不易掌握 . 所以我們要在捉小精靈及補給點中找出快升級的方法 .

 

狂升級方法一 :

Screenshot_2016-07-23-23-32-37-crop2 Screenshot_2016-07-23-23-32-37-crop3首先我們一開始玩要準備好大量精靈球 , 不需要急於捉精靈 , 我們要通過補給點來做初步升級(順便存精靈球) . 升到一定等級之後就有兩個道具 , 一個就是香爐 , 另外我們還需要一隻幸運蛋 . 當大家一擁有這兩樣道具時 , 就可以準備狂升等級 .

幸福蛋的作用就是 30分鐘內經驗值加倍 , 而香爐就可以 30分鐘內吸引小精靈出現在你身旁 , 這時你就可以瘋狂捉精靈來升級 , 這個方法可以在 30分鐘狂升 , 尤其是有大量捉到新小精靈時 , 是爆升的效果 .

 

狂升級方法二 :

Screenshot_2016-07-24-00-23-47-crop4上面的方法是單練 , 下面這個方法可以團練 . 而我們亦需要一個道具 –  落櫻 .

Screenshot_2016-07-24-23-54-29找一個 3~4個補給點相近的地方 , 最好站在中間就可以全接觸到補給點的 , 然後就用落櫻道具令補給點 , 這樣就會出現大量小精靈在這範圍 , 幾乎捉也捉不完 , 而且不用太過走動就可以有足夠的補給 , 這樣團練效果最好 , 而且成本亦較低 , 當然你沒找到同伴也可以偷用別人的落櫻 . 如果有 幸運強效果更好 .

想得到最新最快資訊就要 Like【Pokémon Go】專頁啦

——- 其他【Pokémon GO 攻略】——————————
【Pokémon GO 攻略】新手必看, 操作、玩法、道具一覽

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 一開始就可以捉到比卡超

【Pokémon GO 攻略】捉小精靈有技巧, 亂捉費時升得慢

【Pokémon GO 攻略】傳授快速升級方法

【Pokémon GO 攻略】小精靈快速成長升級法, 令你成為精靈大師

【Pokémon GO 攻略】小秘技 : 改名都有花式

 

 

 

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls