IMG_4580大家已經玩了《Pokémon GO》幾天了 , 應該不少人要開始進入打場館的大道上 . 打場館(踢館)的對戰中除了講求玩家的反應及技術 , 更需要的是一隻對應的精靈 . 精靈與精靈之後有屬性相尅 , 如果用對了屬性的話 , 你的攻擊會雙倍 , 以弱勝強絕對是可能的是 . 但問題是如我們之前一篇講的 , 你的星塵有限 , 你不可能一開始就什麼屬性的精靈都升級 , 最多是可以夠升級兩三隻小精靈 , 而且精靈的不同屬性十分難捉 , 所以我們就推薦大家捉 伊貝(Eevee) .

首先 伊貝很好找(比起稀有精靈來說) , Sky 一晚可以捉差不多10隻 .  而伊貝我進化只需要 25糖果(CANDY) , 基本上一晚就足夠進化一隻 . 但熟悉 Pokemon 的朋友都知道 伊貝 本身進化都有分成 水、電氣、火 三個屬性 . 而《Pokémon GO》內本身進化是隨機屬性的 , 但我們發現有方法去手動決定伊貝的屬性 .

Screenshot_2016-07-26-04-43-02伊貝本身遊戲中叫 Eevee , 如果你在它進化前把名稱更改 , 比如想要水系的就改成 Rainer , 如果想要電氣系的就改 Sparky , 火系就改 Pyro . 如上圖一樣 , 改了才按進化 , 自然就會變成: 水伊貝、雷伊貝或火伊貝 .

Screenshot_2016-07-26-04-43-41雷伊貝 Easy Get !! 大家初期可以進化三隻不同屬性的伊貝出來打道場 , 是一個不錯的選擇 .

想得到最新最快資訊就要 Like【Pokémon Go】專頁啦

——- 其他【Pokémon GO 攻略】——————————

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 伊貝的屬性由你決定

【Pokémon GO 攻略】小精靈即時雷達, 附近有什麼精靈一看就知

【Pokémon GO 攻略】新手必看, 操作、玩法、道具一覽

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 一開始就可以捉到比卡超

【Pokémon GO 攻略】捉小精靈有技巧, 亂捉費時升得慢

【Pokémon GO 攻略】傳授快速升級方法

【Pokémon GO 攻略】小精靈快速成長升級法, 令你成為精靈大師

【Pokémon GO 攻略】小秘技 : 改名都有花式

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls