【OK便利店協助長者防疫 ∙ 免費派發口罩全港共100,000個】
.
香港口罩嚴重短缺,一罩難求。OK便利店馬不停蹄與各個供應商聯絡,成功搵到 100,000 個口罩將於今日免費派發給年滿 65歲或以上長者 , 以解長者燃眉之急。因口罩數量有限,望請大家體諒。祝願大家身體健康 ,一同抗疫💪
.
📍日期:2月7日(星期五)
📍時間:下午1時開始派發籌號
📍派發細則:年滿 65歲或以上長者 (需出示長者咭或香港身份證) 親身可領取免費口罩籌號 1 個,憑籌限取口罩5個。以下分店各有1000個名額,以派籌形式進行,額滿即止。
.
📍地點:以下指定20間OK便利店
.
香港區
香港康山花園第一座地下H1及H2
筲箕灣愛東商場地下14號舖
香港華富商業中心7號地下
.
九龍區
黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖
將軍澳欣明苑停車場大廈地下1號
馬頭角新馬頭街38號翔龍灣廣場地下G06舖
觀塘牛頭角道239號觀塘花園大廈喜鵲樓地下239號舖
紅磡家維邨家義樓店號3及4號
深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G04號舖
九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)
旺角西海泓道富榮花園地下32-33號舖
.
新界區
荃灣青山道185-187號荃勝大廈地下A2舖
沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下2號舖
上水彩園邨彩華樓301-2號
屯門蝴蝶村熟食市場13-16號
元朗朗屏邨鏡屏樓M009號舖
元朗天水圍天耀廣場LG1樓LG12號舖
大埔運頭塘邨商場1號店
青衣村一期停車場大廈地下6號
.
離島區
長洲海傍街34-5號地下及閣樓

來源:OK便利店 Circle K Hong Kong

立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls