Tag: HTC ONE

請讚好我們Facebook

最新文章

小米 Xiaomi 12T Pro 開箱評測:2 億像素影相係咪真係咁勁?

小米宣佈在香港推出全新 Xiaomi 12T 系列,當中 Xiaomi 12T Pro 更是全港首部 2 億拍攝像素主鏡頭手機,到底用 2 億拍攝像素鏡頭影相係咪真係會靚好多?馬上為大家試一試。 ...