DSC_0064

先達收價一日低水過一日 , 很多散戶都想轉戰深圳華強北 , 深圳跟香港雖只是一河之隔  , 但卻有天壤之別 . 大陸的環境十分複雜 , 一般人想放機都沒門路 . 小道今早為大家撰寫了搶機攻略 , 不少人已成功奪機 , 有機都要放機才有賺 , 放先達價格不好 , 轉戰華強北似乎是好選擇 .

小道今日從深圳朋友手上得到 iPhone 6 Plus  (小道我可沒有自己帶手機過海關哦 , 各位如果帶 iPhone 過中國海關記得申報稅款哦 , 千萬別做犯法的事情) . 小道就帶著手機由羅湖出發去華強北 .

20140921211847
由羅湖或者落馬洲福田口岸過華強北都是搭地鐵最快(當然你老闆有錢可以搭的士啦) , 地鐵車費都係 3蚊人仔 , 大陸地鐵機售票機只食 5蚊同10蚊紙 及 1蚊銀 , 所以你最好準備散紙 . 羅湖出發就容易得多 , 直接坐到「華強路」站就得 , 如果你落馬洲福田口岸出發就需要先去「會展中心」再轉去「華強路」站 .

 

DSC_0066
到左「華強路」站 , 出去之後就由 A 出口出去  .

 

20140921212537
看上面地圖 , A 出口出了之後向前行 20米 , 轉左 , 一直向前行就可以見到目的地「遠望數碼商城」. 你可能會問為咩不在「華強北」站下車 , 不是更近嗎 ? 如果說近, 一定是比較近 , 不過去「華強北」的轉車十分不放便 , 而且轉車要走5分鐘(別以為像香港只走過對面就可以轉車 , 大陸轉車要走很遠的) , 所以「華強路」站出是最好的 , 信我 !!

 

DSC_0065
在一路向「遠望數碼商城」走過去 , 沿路都有一些寫著收 iPhone6 的小擺攤及商店 , 大家不賣給這些人 , 因為他們的價西 , 而且係超西 . 而且仲有呃人成份 , 不信你們可以自己問問價 , 他們比先達佬更狗 , 一直會跟你說已大跌價 , 你唔放就再跌 . 但你可以由佢地口中大約市場價 , 你問兩三間的價 , 選最高的一間加 300~500 就是大約的市場價了 .

 

DSC_0055
到了「遠望數碼商城」, 你會見到門口有一大堆收機佬同放機佬 . 根據筆者多年經驗 , 在剛開始賣 iPhone 的一個星期 , 商城內的收機價一般都沒有商城門口的高 , 所以建議大家可以在門口問價 . 可以不用說蝗語的, 你講廣東話佢地識聽識講, 你係上帝, 唔使就佢地 .

 

現場就有三名香港人在兜售 iPhone 6

賣走的方法有兩個 , 一個是 , 只要你企係門口 , 然後拎住部 iPhone 6 個盒就已經有一大堆人走埋黎問你價 . 另一個就是你主動一點 , 叫 xx吋 , 什麼色 , xx GB .  不管你用什麼方法都會一大堆人來問你價 . 你可以報頭先問路邊擺攤的價加多少少 , 又或者報香港收機價多 $1000 ~$1500 (當然唔同時間有唔同價啦 , 自己就) . 如果你心入面真係冇價, 你可以叫佢地報, 然後你覺得 OK 岩價先放(這個方法很傻很天真.)

現場亦有香港人舉紙等客到

收錢時就要自己小心 , 大陸有假鈔問題 , 最好數真睇真 . 有d收機佬可以提供銀行入數服務 , 不過你要有大陸銀行戶口先用得著 .

注意 : 開了盒的 iPhone 6 收價會平D

入夜之後放機同收機o既人潮都沒有散去

以筆者今日手上的兩部 iPhone 6 Plus 為例 ,  16GB 金就放了 9500人仔(即 大約 HK$12,000) , 而 128GB 金就放了 11500人仔(即約 HK$14550) . 比起香港今日先達的收價 16GB 收HK$9500 及 128GB 收HK$13000 , 大陸的收價明顯吸引很多 .

現場呢位靚仔哥哥同另外兩位港女朋友最落力叫賣 , 佢地帶左好多貨 . 筆者曾扮買家問她們有沒有更多 , 她們說有很多, 要的話可以係香港收機比筆者 (唔知佢地有冇報稅呢?)

聲明:以上純粹介紹大陸放機的方法 , 當中絕對沒有任何犯法行為 . 而本網絕不建議大家從香港帶未完稅產品進入中國 , 如果有人因此有任何損失及法律責任必須自行承擔 .

 

本文轉貼自:Android中文資訊網

立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls