mymaphk_poster

講起地圖App,大家第一時間當然是想起Google 地圖啦,其次可能是中原地圖以及Apple地圖。現在,大家有多一個選擇了,就是由香港地政總置推出的這個「MyMapHK」流動地圖應用程式。

此App內有地政總署測繪處提供的詳盡數碼地圖資料,以及建築物資料,設有中文版及英文版。備有一般街道地圖以及專為行山人士而設的遠足地圖,還有另一賣點是加入了昔日香港資料庫,咁樣大家就可以睇返舊陣時香港係點樣的啦。

「MyMapHK」流動地圖應用程式提供以下重點功能,包括:

– 由地政總署測繪處提供的詳盡數碼地圖資料和建築物資料,設有中文版及英文版。
– 由地政總署測繪處提供的影像地圖。
– 整合來自不同政府部門的公眾設施資訊,設施種類超過120種。
– 提供不同的主題,包括「地圖」、「遠足」和「昔日香港」,以照顧不同用戶的需要。
– 提供智能地理位置搜尋功能,支援「語音搜尋」。
– 提供「附近設施」功能,「MyMapHK」會以地圖為中心,搜尋一公里範圍以內的設施。
– 提供「設施顯示」功能,用戶可選取一種公眾設施,重疊顯示於地圖上。
– 提供「我的位置」定位服務。
– 提供「位置書籤」,方便用戶日後快速查閱該位置資訊。
– 提供「分享地圖」,讓用戶以超連結和地圖影像方式分享地圖。
– 提供易用地圖功具,如「量度距離」功具、「放大鏡」功具等。

以下讓我們來看看吧!

首先,「MyMapHK」的介面設計以簡單為主,幾乎是沒有什何設設可言,主介面顯示了三個功能的圖示,而底下還有被隱藏起來的SOS求救定位,以及書籤功能。

fr_1148_size880 fr_1149_size880

 

地圖由地政總署所繪製,解像度和畫質沒有Google地圖好,但就勝在資料一定最準確。而定位方面的誤差程度則和Google地圖差不多,就以筆者測試為例,筆者身在福源廣場,但兩者定位都偏到陸佰中心了。當然,這還會受到電訊商發射站位置以及機身GPS的設計而所影響。

fr_1144_size880 fr_1143_size880

 

「MyMapHK」有完整的香港街道地圖,提供了各項公共設施的資料,而且和Google地圖一樣可以使用手機上的陀螺儀來自動偵測方向,讓大家在搵路時更容易搵到目的地。

fr_1145_size880 fr_1146_size880

 

除了街道地圖,對喜歡戶外活動的朋友來講「MyMapHK」也是十分實用的,因為提備了香港所有行山徑的資料,出門遠足在家中先做好功課,就可以行得更安全一點啦。

fr_1150_size880 fr_1141_size880

 

另一個賣點就是加入了幾乎是香港自開埠以來的地圖,由1889年至今天,大家可以從一些資料相片上看到舊時香港和現時的差別。對於需要八掛一下也好,做功課資料搜集都好,也是值得大家一看的。

fr_1152_size880 fr_1151_size880

「MyMapHK」現時已經推出了iOS和Android版,雖然要跟Google Maps相比是沒可能的事(例如沒有街景功能),但是若果是要針對香港的街道資料,地政總署的地圖資料不完整還有誰比他更完整嗎?沒有啦!而且,對於遠足人士來講都十分之好用,路線資料,交通工具等,非常完整,值得大家收放在手機上,必要時才拿出來用。

iOS 版下載:

[app 793615275]
QR Code:

Android 版下載:Google Play Store 連結
QR Code:

 

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls