Nokia N900真 的 是 一 部 神 奇 的 機 器(萬 能 KEY﹗﹖) , 一 直 被 拿 來 嘗 試 各 式 各 樣 的 OS , 先 前 已 經 嘗 試 了 Froyo , 這 次 則 是 被 拿 來 嘗 試 Android 2.3(Gingerbread) , 而 且 進 展 比 Android 2.2(Froyo) 好 , 在 2.2 時 是 無 線 網 路 、 GPS等 都 不 能 驅 動 , 已 經 可 以 收 發 簡 訊 了 , 不 過 仍 是 沒 到 100% 相 容 的 地 步 (說 實 話 , 要 100% 相 容 實 在 有 點 難 吧) 。 Nokia看 到 自 己 的 機 皇 被 拿 來 試  各 種 系 統 , 想 必 不 會 太 高 興 吧 , 若 是 之 前 與 微 軟 合 作 的 謠 言 成 真 , 有 一 部  Nokia logo的 Windows Phone , 或 許 有 助 現 在 市 場 上 佔 有 率 節 節 敗 退 的 智 慧 型 手 機 銷 量 吧  。


_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls