Home Tags Chrome

Tag: Chrome

請讚好我們Facebook

最新文章

同八達通鬥快?支付寶「Easy Go」一嘟上車

香港搭車大家十幾廿年來都習慣用八達通來嘟卡,但隨住越來越多支付工具喺香港插旗之後,付費方式選擇就更加多。不過,講方便程度始終最快係八達通,所以一向以掃碼方式俾人嫌慢嘅支付寶,今日都宣佈推出一部實體 E...