Now TV 今日宣佈推出採用 Android TV 智能操作系統的 Now H1 盒子,除了原來的節目外,亦可於 Google Play 下載不同的應用程式,並透過 Google 語音助理開啟及播放不同節目,更可操作智能家居,更為實用方便。

Now H1 支援 4K UHD Dolby 5.1 極致畫面音效,內置 Chromecast,可由流動裝置及電腦投射到電視上播放,亦可使用配備藍牙或 USB 連接的遊戲控制器,盡情暢玩 Android TV 遊戲。

Now H1 內建 Google 助理,支援英語及廣東話,客戶只需按下遙控器上的 Google 助理按鈕,便可以英語或廣東話指令轉換頻道、播放節目、查找足球賽程,以及操作燈光、冷氣機等智能家居裝置。

睇波睇劇的同時,亦可以透過 Google Duo 與朋友進行視像通話。

盒子預載 HBO GO、ViuTV、Viu、DaVinci Kids、Netflix、Red Bull TV、Bloomberg 及 Deutsche Welle,Now TV 客戶亦可透過 Google Play 下載喜歡的應用程式。

所有 Now TV 客戶,只需 HK$48 及簽訂 24 個月服務承諾期,便可享用 Now H1 盒子,訂購詳情可致電 Now TV 客戶服務熱線式瀏覽 Now TV 網站。

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls