Google 瀏覽器 Google Chrom 是一款追求速度、簡約安全的瀏覽器,它是由全球著名的 Google 公司開發的網頁瀏覽器,因其安全性和無可媲美的功能可拓展性讓無所用家所喜愛,成為許多用家必安裝的軟件之一。

現在 Google Chrome 穩定版迎來 v80首個版本更新,詳細版本號為 v80.0.3987.87 ,上一個正式版 v 79.0.3945.130 發佈於1月17日,時隔19天 Google 就發布了新版 Chrome 瀏覽器,本次升級主要是更新了安全修復和穩定性改進及用家體驗,目前已正式面向 Windows、macOS、Linux、Android 和iOS 全平台推送。

Google 瀏覽器 v80 正式版主要更新,引入了 SameSite Cookie 可能會破壞網站功能,啟用這項功能之後意味著只有從安全鏈接訪問 cookies 的時候,它們才可以在第三方上下文中使用,另外,Chrome v80 還引入更安靜的消息通知機制,簡單描述此機制就是網頁向用家請求發送通知權限時,橫幅或者彈窗通知會以更安靜、更低調的方式呈現,而不再像原來那樣在網頁中間或頂部/底部佔用空間。

Google 瀏覽器 v79 正式版主要更新,對密碼檢查工具的內置支援、通過安全瀏覽API 實時將惡意網站列入黑名單,可預防網絡釣魚的常規可用性、禁止加載 HTTPS「混合內容」,添加了一個新設置項,用來取消阻止特定站點上的混合內容、支援選項卡凍結、Chrome Sync 個人資料部分的新界面和對後退緩存機制的支援等。

Google 瀏覽器 v78 正式版主要更新,帶來了多項功能和改進,在 Windows 10(版本1511+)系統上默認啟用。還引入了內置的密碼檢查工具,目的是如果在用戶登錄期間發現異常就會發出提醒,允許用戶在新標籤頁中添加壁紙,以及安裝來自於 Chrome Web Store 上的主題。

_______

Nokia X20 開箱評測:扮豬食老虎!? 4系5G機有咁嘅性能!! 三千有找仲有2年保!!

買手機的時候,大多人都會參考處理器的名字及鏡頭像素...

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls