Facebook 上不時出現一些有問題的應用程式,大家就算中伏後很快又忘記然後又再一次「重新中伏」。當中,那些以什麼什麼心理測試或命運預批程式作包裝的最為受落,萬釣萬寕。最近,一款叫「OMG」的預測遊戲又熱爆網絡,結果大量網友又一次中伏。

最近大量網民開始在「OMG」的官方 App 專頁內投訴,玩過遊戲後開始接收到大量垃圾訊息,十分困擾,甚至有網友表示在接收這些垃圾訊息後,帳戶無故被訂閱了某款遊戲,並強行扣去了約港元 650。現時由留言所見,大家都群情湧表示氣憤。

一般在玩這類 Facebook 遊戲時,大家都會立即按「玩」,但同時其實已經代表同意其私隱條款。雖然,程式會循列留下一條私隱條款連結,但試問有多少人會認真看?或者,愛玩的你會覺得自己的個人資料 (包括:姓名、頭像、電郵地址、朋友名單) 等一點都不值錢,可以被陌生人隨便亂用吧!

相關文章:【速查】Facebook 公佈 2,900 萬用戶被入侵,教你秒查有否中招!

如何移除?

有玩過的話請大家在安全上還是立即移除吧。方法很簡單,先按「此連結」進入個人設定頁內的「即時遊戲」(Instant Games) 分頁,然後選擇「OMG」並按下移除即可。

▲ 移除時僅記一並勾選「也請針對 OMG 刪除你在 Facebook 上的遊戲記錄。…..」

這類文章 Winson 以往真的寫過了很多很多很多次,但是大家似乎一點也沒學精過,所以也只能套用網上潮語:「人類總是要重複犯著相同的錯誤」。且看在這次「OMG」事件後,再過多少時間又出現另一個相同的個案吧!

_______

Nokia X20 開箱評測:扮豬食老虎!? 4系5G機有咁嘅性能!! 三千有找仲有2年保!!

買手機的時候,大多人都會參考處理器的名字及鏡頭像素...

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls