5G 網絡已於香港投入服務將近兩年,呢兩年期間相信好多香港市民都由觀望態度逐漸變成正式用家。用得 5G 網絡當然係希望速度快,所以大家都會用一類測速程式去睇下究竟有幾快。測網速必用嘅 Speedtest 應用程式母公司 Ookla 最近再發出全球網速新報告,而且總結一下 2021 年各地方 5G 服務商速度表現給予獎項。香港方面,獲得「全港最快5G網絡 – 2021年度」大獎嘅正是 CMHK。

Ooklay 於報告提到,透過記錄 194,932 位香港用戶使用該公司 Speedtest 應用程式,以 5G 速度測試所獲得的數據分析,CMHK 的 5G 網絡於 2021 年第三、四季度的平均下、上載速度中位數達185.57Mbps 及 24.07Mbps,略高於另外三間本地電訊商,繼被評為「2021上半年度」最快 5G 速度網絡商後,再蟬聯「2021年年度大獎」。

下載(Mbps)上載(Mbps)網絡時延(ms)
CMHK 5G網絡中位數185.5724.0712
市場平均5G網絡中位數152.6322.3814
_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls