Redmi Note 10/Note 10 Pro 香港發佈,1.08 億像素鏡頭只需二千多元!

小米最近相當進取,連續發佈了多部不同型號手機,繼 Redmi Note 9T、小米 11、Redmi 9T 後 … 閱讀全文 Redmi Note 10/Note 10 Pro 香港發佈,1.08 億像素鏡頭只需二千多元!