PS 以前盜版遊戲橫行 , 不少遊戲開發商亦因此而損失慘重 . 自 PS4 推出 , 加強了系統的保安能力 , 即使多次版黑客聲稱破解之後亦無法運行盜版遊戲 . 更有黑客破解之後把漏洞呈交 Sony , 協助堵塞漏洞 . 現時基本上是不能再像以前一樣盜版橫行的了 .

不過最近又有黑客破解了 PS4 , 而且黑客還是來自中國 . 中國傳媒報導 , 該黑客團隊已經成功解破 PS4 Slim 的系統 , 不單單是突破了保安 , 而且還可以外接上硬碟機來讀取盜版遊戲 .
更甚的是已經有商家在銷售已破解的 PS4 Slim , 還買機送盜版遊戲 . 當中包括《Battlefield 》、《NBA 2K17》、《如龍 0》等 .

 

破解 PS4 亦是有限制的 , 比如一定要非中國版的 PS4 Slim , 其次是主機不可以聯網 , 一連上網絡主機的 PSN 帳號就會被鎖 , 連同主機序號都會被黑名單 . 其實現時遊戲多是需要聯網或網上下載 DLC , 一個遊戲亦只是幾百 , 沒必要破解玩盜版 .

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls