20160803172526Pokémon Go 已經在香港玩到瘋了 , 而精靈神出鬼沒似乎很難捉摸 , 當然大家可以通過本網的精靈即時地圖可以找到身邊的精靈出沒 . 不過其實精靈是有巢穴的 , 巢穴範圍內出現該精靈的機率遠比其他地區高 , 所以如果找到該精靈的巢穴 , 要抓到一堆精靈來升級其實唔難 . 咁當然不是馬騮山就有火爆猴啦 , 大家看看我們通過雷達地圖統計出來的數據吧 , 可能對大家有幫助 .

精靈
出沒巢穴
比卡超藍田公園、晒草灣遊樂場
小哥達黃埔花園
傻鴨海港城、中環碼頭、源禾遊樂場
車厘龜荔枝角公園
阿柏蛇銅鑼灣 MTR
噴墨海馬九龍公園
大眼水母海港城
護主犬香港公園
霹靂彈青衣長發邨、太古城
獨角蟲逸東邨
伊貝元朗公園
長籐怪圓洲角公園
喵喵怪賽西湖公園

【8月3日更新】

如果大家有精靈巢穴的消息亦可以到我們【Pokémon Go】專頁通知我們哦 !!

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls