210_00982_001_01b

電子錢包講就講左好多年,但係香港就不時俾人話呢方面落後過其他鄰近地區。的確,今時今日好多地方都可以使用手機輕易付費,但香港就似乎流行不起來。無他的,香港普及率最高的仍然是八達通,所以八達通一日唔郁,其他人都好難改變到呢個市場狀況。終於,今日八達通就向傳媒發出左邀請,將於下星期二宣佈推出P2P小額轉帳服務「O! ePay 好易畀」。

P2P (Peer to Peer) 轉帳服務即是可以個人對個人轉帳,總算是跳出了現時個人對商戶的付費框框。呢個服務現時已獲金管局通過。服務正式推出後,市民就可以下載最新的八達通手機 App,朋友之間透過手機o都一o都就可以互相傳帳。對於日常大家約會朋友出街聚會、食飯、夾錢買野,咩都好,想攤分費用就更加簡單直接啦!

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls