screenshot_2652

 

喜歡使用單鏡相機拍攝的話,相信不少人都會使用 Lightroom 來快速修圖,其中套用風格檔來打造自己喜歡的相片就可以減少很多重複的動作。網絡上只要搜尋 Lightroom 風格檔就可以隨便下載到一堆,但如果你是想下載一些由著名攝影師所分享出來的話,現在機會來了。

著名攝影師 Karl Tyalor 近日在其網站上分享了 34 套 Lightroom 的 Presets 風格檔案,大家只要簡單地填上姓名以及電郵地址就可以免費下載使用。

風格檔種類不少,由風景、人像、婚禮、婚紗、家庭照等都有,一些修圖前後效果大家可以先參考一下:

或者看看 Karl Taylor 自己親自介紹的影片:

想要嗎?按此前往 Karl Taylor 網站,然後按到中間如下圖,填一填簡單資料就可以免費下載。

screenshot_2651

注意:撰文時可能網站Server過於繁忙以致出現提交資料出錯誤,已經向網站管理員反映了此問題,希望盡快修復,大家如果出現Error就稍後再試多兩次吧。

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls