unO9akJ1-1024x576

 

闊別左一段時間既遊戲情報科又返黎喇,希治閣同以前一樣每星期都會為大家介紹唔同既新遊戲。除此之外,更會加入唔同既遊戲界週邊事情同情報!聽落係咪唔錯呢? 仲唔快d 睇今集既遊戲情報科?

 

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls