cmhk volte傳聞就聽了多次 今次是真的了 . 中國移動(香港) 今日終於對外宣佈推出 VoLTE (Voice Over Long-Term Evolution)高清話音通訊服務 . 當然是需要有支援 VoLTE 的手機才可以有這個服務啦 .

VoLTE 好處當然不少啦 , 比如如果過往我們用 3G 網打電話 , 連接對方電話需等約 7秒 , 現時如果大家都是使用 VoLTE 服務 , 連振時間最快可以是 1秒 . 視像通話方面亦是 , 用上了 VoLTE 亦可以提高影像質素  , 亦可以無縫的在視像通話與語音通話中轉換 .

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls