IMG_6935

電子支付系統可以話係現時各大科技公司兵家必爭之地,在香港講起電子支付,相信大家講來講去都係八達通,第二可能就數到Visa所推出的payWave。相比起其他地方,甚至是中國大陸來講,香港呢方面其實真係落後不少。作為電訊巨頭的csl.,今日就搶先其他競爭對手,推出「拍住賞」Tag&Go服務,搶攻電子支付市場。

「拍住賞」的運作原理有點像大家所熟悉的八達通,主要是需配合一張支援該服務的SIM卡,然後再使用備有NFC功能的手機就能夠使用。此服務強過八達通的地方是不止在香港使用,而是可於遍佈世界各地逾300萬個設有 MasterCard PayPass 商戶點進行付款。

在香港方面,現時支援「拍住賞」的商戶已經唔少,例如以下這些大家熟悉的品牌:

IMG_6884

「拍住賞」同八達通最似的地方,相信就是同樣需要「增值」呢一點。csl. 用戶可以去各大門市增值,又或者去24小時營業的7-11增值。而推出初期csl.就搵來大新銀行合作,所以如果有大新信用卡的話,預設會自動增值,每天最多自動增值一次,可選擇預設的增值額如港幣500元、港幣1,000元,港幣3,000元、港幣5,000元、港幣8,000元,最多上限為港幣10,000元。

相比起八達通,「拍住賞」就多左一樣煞食功能,就係可以一鍵過數給朋友。操作方法好簡單,你可以透過手機App再經聯絡電話簿,選取朋友電話號碼再經過密碼驗證即可以過數。當然,你地雙方都要有用此服務才可。

IMG_6909

講起吸引,就緊係有優惠著數啦。服務推出優惠期內(8月8日至9日),csl. 已聯手759阿信屋進行推廣活動。只要使用「拍住賞」來俾錢的話,所有正價貨品同埋街坊價貨品,都一律半價,而且仲係無限次數使用添!都係呢樣吸引到我!

IMG_6888

「拍住賞」操作真係同八達通一樣咁簡單,你只要用支援的手機在機上「o都」一下就可以扣數賣單,手機個Mon唔需要著左先都得。

IMG_6952 IMG_6940

此服務現已推出,csl.(包括1010)用戶想用的話,下載手機銀包App再透過申請以短息確認就得!不過要留意並唔係所有內置NFC的手機都用得,目前只有部份Android手機支援,建議大家用之前要問清楚。而iPhone 6/6 Plus雖然都有NFC,但目前就只有Apple Pay可以用,所以除非Apple肯開放俾其他人用,否則就別想了。

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls