screenshot_879

香港電視HKTV的開台日近日備受港人關注,稍早前其官方的Facebook專頁管理員在公佈五大收睇方式時,不小心透露了開台日期。既然日期已經不再是秘密,現在官方就索性來正式公佈日期為11月19日。對,這一天正是TVB的台慶日。有了開台日就自然有開台劇,HKTV選擇給全港市民來決定,所以採取了一人一票的投票方式來進行。

screenshot_878

HKTV選擇與TVB同日開台背後原因我們就不猜想了,相信大家更關心的是有什麼節目睇。現在官方宣佈,大家可以前往HKTV網站進行投票,以一人一票公平方式選出一套作為開台劇。這些劇集當中,暫時以「選戰」及「警界線」最為熱門,這兩套劇都剛好食正了近日香港正正在發生的社會大事,相信各位香港市民都有一定的共鳴感。在投票前可以先看看預告片:

開台宣傳片:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=CqwhfxJwwf0]

劇集「選戰」預告片:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=0tvh0hHzZEk]

「警界線」一分鐘預告片:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Jhm_0238JUA]

其他預告片按此,投票連結按此

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls