Vocre

出門旅遊,最擔心的其中一項可能就是跟當地的市民溝通不了,尤其是當你是自計規劃行程而不跟隨旅行社的。有了這個「Vocre Translate」就可以為你解決一些最基本的問題。它支援數十個國家語言互相翻譯,最重要是支援語音輸入,這樣就可以一人一句作即時翻譯, 讓你跟當地人彼此間可以有最基本的溝通能力了!


支持語言/國家:

•阿拉伯語 – 埃及
•阿拉伯語 – 沙特阿拉伯
•阿拉伯語 – 阿拉伯聯合酋長國
•加泰羅尼亞 – 西班牙
•中國廣東 – 香港
•中國普通話 – 中國
•中國普通話 – 台灣
•克羅地亞 – 克羅地亞(無聲音輸出)
•捷克 – 捷克共和國
•丹麥 – 丹麥
•荷蘭 – 荷蘭
•英語 – 澳大利亞
•英語 – 印度
•英語 – 英國
•英語 – 美國
•芬蘭 – 芬蘭
•法國 – 加拿大
•法國 – 法國
•德國 – 德國
•希臘 – 希臘
•希伯來語 – 以色列
•印地文 – 印度
•匈牙利 – 匈牙利
•印度尼西亞 – 印尼
•意大利 – 意大利
•日語 – 日本
•韓國 – 韓國
•馬來 – 馬來西亞(無聲音輸出)
•挪威語 – 挪威
•波蘭 – 波蘭
•葡萄牙語 – 巴西
•葡萄牙 – 葡萄牙
•羅馬尼亞 – 羅馬尼亞
•俄羅斯 – 俄羅斯
•斯洛伐克 – 斯洛伐克
•西班牙 – 墨西哥
•西班牙 – 西班牙
•西班牙語 – 美國
•瑞典 – 瑞典
•泰國 – 泰國
•土耳其 – 土耳其
•烏克蘭 – 烏克蘭(無聲音輸出)
•越南 – 越南(無聲音輸出)

「Vocre Translate」屬通用設計,同時適合於iPhone、iPad上使用。下載:

[appext 454405637]
QR Code:

原價:USD4.99 (限定時間內免費)

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls