HTC 本年度最後力作旗艦級手機 HTC Butterfly 已經在世界各地上市了一段時間 , 台灣於月中已經發售 , 中國內地一早已經開始接受預訂 , 而預訂了的用戶已經陸陸續續收到手機 , 而且 12月29日 開始 , HTC Butterfly 亦正式在各大商店發售 , 定價為 4,799元人民幣(折合HK$5,799) . 說好的香港區呢?

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls