Nvidia 在 多 次 的 發 怖 會 及 展 覽 會 多 次 強 調 了 Tegra 2 是 多 麼 強 大 , Tegra 2 更 是 集 Nvidia 技 術 之 大 成 的心 血 結 晶,Nvidia 更 發 表 一 份 白 皮 書,說 明 多 核 心 架 構 對 於 智 慧 手 機 與 平 板 電 腦 有 多 大 的 幫 助 . Nvidia 更 大 膽 預 言,在 2011 年,平 板 電 腦 無 不 以 雙 核 心 為 主,而 不 久 以 後 的 未 來,市 場 將 會 充 斥 4 核 心 應 用 處 理 器 .

現 在 又 傳 出 Samsung 訂 了 大 批 量 的 Tegra 2,將 於 明 年 上 半 年 供 貨。而 Samsung 之 所 以 會 下 大 單,據 說 與 Google 將 以 Tegra 2 作 為 Android Honeycomb(也 就 是 Android 3.0 版 本)的 開 發 平 台 這 件 事 脫 不了 關 係。

立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls